Close

CONTACT

Laat op onze contact pagina uw gegevens achter en wij nemen contact met uw op

sv DIo Beemte Broekland

Beemterweg 25

Beemte-Broekland

Privacyverklaring en Cookiebeleid

Privacyverklaring en Cookiebeleid

INLEIDING

s.v. Dio Beemte Broekland verwerkt persoonsgegevensvan haar leden en andere contactpersonen. Wij doen dit omonze leden zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Als vereniging hebben wij geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst, maar we willen graag helpen met het beantwoorden van jouw vragen. Bij eventuele vragen, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen via mail: avg@diobeemte.nl of via het formulier op onze website: https://www.diobeemte.nl/contact/


WIE ZIJN WIJ?

s.v. Dio Beemte Broekland is een omnisport-vereniging gericht op het motiveren en bevorderen van de diverse sporten in het buurtschap Beemte Broekland. We zijn statutair gevestigd aan Beemterweg 25A, 7341 PB Beemte Broekland en zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. Deze privacyverklaring ziet op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in geval van het versturen van facturen of samenwerking met de sportbonden). In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we zorgvuldig om gaan met jouw persoonsgegevens.


WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT SV DIO BEEMTE BROEKLAND?

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en onze producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Een voorbeeld van deze laatste is het invullen van een contactformulier.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die je afneemt of gebruikt:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw (sport-)activiteiten op onze website en/of binnen onze vereniging
 • Bankgegevens (zoals IBAN voor de financiële afhandeling van bv lidmaatschapgelden)
 • Foto’s
 • Bedrijfsnaam (voor bv sponsoren)
 • Bedrijfsadresgegevens (voor bv sponsoren)
 • Contactgeschiedenis

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmelding op onze website, in correspondentie en telefonisch.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE SV DIO BEEMTE BROEKLAND VERWERKT

Onze website, diensten en producten hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Dit om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien je vermoed dat wij zonder toestemming de persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld, dan kun je contact met ons opnemen via avg@diobeemte.nl We zullen in deze gevallen de informatie direct verwijderen.

We verwerken daarnaast foto’s. Dit zijn foto’s die door ons zelf (of soms voor ons) worden gemaakt., bijvoorbeeld een groep sporters die zijn bezig zijn met een training of wedstrijd. Deze foto’s gebruiken we om onze content meer sfeer te geven. Daarnaast kunnen we deze foto’s gebruiken in onze advertenties, uiteraard alleen met jouw vooraf gegeven toestemming.

Met welk doel verwerkt s.v. Dio Beemte persoonsgegevens
We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wettelijke verplichtingen

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze financiële en belastingplicht te voldoen.

Ledenadministratie en dienstverlening

In onze ledenadministratie houden we alle actieve en ‘slapende’ leden van sv Dio Beemte Broekland bij, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten en producten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om:

Onze producten en/of diensten (trainingen, wedstrijden en overige activiteiten) te leveren die je hebt afgenomen.

Je inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen;

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.

Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via email/brief.

Wil je contact met ons opnemen? Wij zijn via verschillende kanalen te bereiken, zoals: telefoon, post, e-mail, Facebook. Om dit mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Nieuwsbrieven en mailings

We maken gebruik van verschillende nieuwsbrieven en mailinglijsten. Soms zijn deze nieuwsbrieven gepersonaliseerd op basis van bepaalde acties die je hebt ondernomen. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde activiteiten van onze vereniging of aan e-mails ter herinnering van een speciale gelegenheid of een e-mail met de herhaling van eerder gedane communicatie.

Je hebt altijd de mogelijkheid om jouw voorkeuren voor het ontvangen van nieuwsbrieven en e-mails aan te passen. Als je geen nieuwsbrieven wilt ontvangen, dan kan je je onderaan iedere mail uitschrijven.

Privacy waarborg

Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.

Werving (marketing)

Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails en interessegebieden over onze producten, zoals live trainingen op onze locatie(s).

Voor sportactiviteiten van s.v. Dio Beemte Broekland en/of regio-gerelateerde activiteiten zoals buurtevenementen (waar wij als vereniging betrokken bij zijn, of aan deelnemen) verwerken we ook persoonsgegevens. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante informatie te kunnen laten zien of te verspreiden.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

s.v. Dio Beemte Broekland neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via avg@diobeemte.nl .

Informatie en inzage: uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

Vergetelheid: je kan de persoonsgegevens die wij van jou hebben (deels*)laten verwijderen. *Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking: heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen.

Overdraagbaarheid: dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen. Dit kan via avg@diobeemte.nl .

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP.

HOE LANG BEWAART s.v. dio beemte broekland JE PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met AVG@diobeemte.nl

GRONDSLAGEN VAN DE VERWERKINGEN

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (zoals het aanmelden bij – onze – evenementen) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van sv Dio Beemte Broekland: het uitvoeren van onze doelstellingen. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden! Tot slot verwerken we de gegevens altijd met jouw toestemming.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR sv Dio Beemte Broekland MET DERDEN

We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

LEVERANCIERS

Met bedrijven/instellingen die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens sv Dio Beemte Broekland, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: Facebook, Google, Instagram, Nieuwsbriefsysteem.nl en Datumprikker.nl.

HOE s.v. dio beemte broekland PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGT

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via avg@diobeemte.nl

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Apparaten van onze medewerkers/vrijwilligers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

Alle vrijwilligers van s.v. Dio Beemte Broekland die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.


LINKS

Op de websites van s.v. Dio Beemte Broekland zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. S.v. Dio Beemte Broekland is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

COOKIE VERKLARING

De website van s.v. Dio Beemte Broekland maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren.

Hoe we dit precies doen kun je lezen in ons cookiebeleid.

COOKIEBELEID

RECHT OP INZAGE ENCORRECTIE OF VERWIJDERING VAN GEGEVENS

U heeft recht om te vragen om inzage in en correctie ofverwijdering van uw (persoons)gegevens. In onze privacyverklaring vindt u alleinformatie hoe wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en waarom wij dezeverzamelen en verwerken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragenom zich adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage inpersoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie inkwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uwbrowser.

WIJZIGINGEN ENCONTACT

Wijzigingen in hetcookiebeleid kunnen van tijd tot tijd voorkomen. Wij raden u aan om hierregelmatig terug te keren om te controleren of er wijzigingen zijn. Mocht u nogvragen en/of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om even via avg@diobeemte.nl contact met ons op te nemen.

Versie dd. 26-09-2019

PDF Privacyverklaring en Cookiebeleid