Close

CONTACT

Laat op onze contact pagina uw gegevens achter en wij nemen contact met uw op

sv DIo Beemte Broekland

Beemterweg 25

Beemte-Broekland

Primavo, Dio Ugchelen en Dio Beemte zetten volgende stap

Naar aanleiding van de ledenbijeenkomsten op 11 en 12 februari bij de drie verenigingen is de projectgroep afgelopen dinsdag 18 februari opnieuw samengekomen om de resultaten van de ledenbijeenkomsten te bespreken. Bij alle drie verenigingen herkenden de leden de geschetste problemen, voor de competitiespelers dichterbij dan voor de andere geledingen. Ook het voorstel om meerdere samenwerkingsvarianten te gaan onderzoeken had bijval gevonden in de 3 ledenbijeenkomsten.

Er waren echter 3 (waarvan 1 specifiek voor Dio Beemte) geluiden gehoord in de ledenbijeenkomsten, die de projectgroep tot een lichtelijke bijsturing van de planning hebben doen besluiten:

 1. Diverse competitie-volleyballers hebben te kennen gegeven dat het voor hen heel belangrijk is dat er snel oplossingen komen om goed het komende seizoen in te gaan.
 2. Recreanten uit de Beemte willen graag in de Beemte en bij Dio Beemte betrokken blijven
 3. Er werd vanuit de leden ook aangedrongen om voldoende tijd te nemen voor een eventuele fusie, eerst goed voorbereiden en draagvlak creëren.

Dit betekent dat we op punt 1 extra gas gaan geven, en voor punt 2 wat meer tijd gaan uittrekken.

 1. Korte termijn competitievolleybal

Er is contact gezocht met de NeVoBo (de volleybalbond) om gezamenlijk te kijken naar oplossingen voor samenwerking van verenigingen. En het blijkt dat zij hier graag in tijdelijke oplossingen meedenkt en dat vrijwel alles mogelijk is. In het kort houdt dit in dat de competitieteams al vanaf het nieuwe seizoen als ‘één (virtuele) vereniging’ naar buiten kan en mag functioneren. De te formeren teams mogen daarbij uit alle drie de verenigingen worden samengesteld en bij elkaar worden geleend volgens de normale regels (als ware het al één vereniging). Iedereen blijft lid van de huidige vereniging, zodat na een jaar nog elke richting opgegaan kan worden, mocht het onderzoek uitwijzen dat samengaan geen goede optie blijkt te zijn.

De werkgroep “Technische Commissie” (zie hieronder) gaat nu inventariseren of de teams naar verwachting voldoende spelers hebben om te kunnen volstaan met een mogelijkheid van elkaar te lenen, of dat er teams (in overleg) in elkaar geschoven moeten worden. Ook zal deze werkgroep het proberen voor elkaar te krijgen om grotere trainingsaccommodaties te krijgen, zodat teams ook samen/naast elkaar kunnen trainen.  Wij gaan ervan uit dat we uiterlijk begin april duidelijkheid kunnen geven over de teams en het lenen, en daarover met de betrokken doelgroep zullen communiceren.

 1. Deel Dio Beemte Recreanten blijven achter

Voor Dio Beemte zullen echter enkele recreanten teams achter blijven en niet meegaan naar de nieuwe vereniging. Zij willen bij de huidige vereniging blijven en zo borgen dat hun groepen ook aan de regio betrokken blijven.

 1. Meer tijd voor structurele oplossing

Conform de wens van de leden trekken we wat meer tijd uit om een gedegen structurele oplossing uit te werken. Gedegen en gezond voor zowel de eventuele nieuwe vereniging als ook voor de achterblijvende omniverenigingen. De tijdlijn zoals we nu voor ogen hebben:

 • Eind mei/begin juni een gezamenlijke informatiebijeenkomst over de conclusies van de analysefase en een eerste visie op de toekomst.
 • Besluitvorming over definitieve samenwerkingsvorm zal dan in november/december in speciale Algemene Leden Vergaderingen plaatsvinden.

Er zijn 3 werkgroepen, onder leiding van een stuurgroep, opgericht:

 1. Bestuur en organisatie: Visie-ontwikkeling, bestuursstructuur, commissies e.d.
 2. Financiën: Inkomsten, uitgaven, contributie e.d.
 3. Technische Commissie: Team-indelingen, niveaus, structuur e.d. / Locaties & Rooster

Binnenkort zal in een nieuwe schrijven de verschillende werkgroepen nader aan de leden worden voorgesteld. Ze worden nu bemenst, maar leden kunnen zich nog steeds aanmelden bij hun bestuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *