Close

CONTACT

Laat op onze contact pagina uw gegevens achter en wij nemen contact met uw op

sv DIo Beemte Broekland

Beemterweg 25

Beemte-Broekland

Bestuur onderzoekt verdergaande samenwerking

Op woensdag 12 februari heeft het bestuur een goed bezochte en interactieve ledenbijeenkomst gehouden in Ons Huus in de Beemte. Daar vertelden wij dat er een landelijke tendens wordt waargenomen waarbij het aantal volleyballers zowel bij de dames- als de herenlijn al jaren terug loopt. Er is hierbij geen onderscheidt tussen competitie-volleybal als ook het recreatieve volleybal. Deze trend zien we ook bij onze vereniging terug, wat bijvoorbeeld al geleidt heeft tot het uiteenvallen van ons enige dames team en teruglopende recreantengroepen.  Als er geen maatregelen getroffen worden, zal veroudering en onvoldoende instroom op termijn een bedreiging vormen voor de toekomst van het volleybal.

Verder onderzoek!

Daarom willen wijde komende maanden, samen met twee andere verenigingen uit Apeldoorn, te weten Primavo en DIO Ugchelen verdergaande samenwerking gaan onderzoeken, om uiteindelijk naar verwachting in mei met een voorstel te komen in een speciale Algemene Leden Vergadering. Met deze verenigingen werken we al 20 jaar samen op het gebied van de inhuur van de wedstrijdzaal en sinds dit jaar ook op het gebied van de trainingszalen. Beide verenigingen zitten in vergelijkbare situatie èn hebben dezelfde kernwaarden (plezier belangrijker dan de hoogste prestatie, toegankelijkheid met lage contributie, respectvol, veilig, etc). Tijdens het onderzoek zullen meerdere (vergaande of minder vergaande) samenwerkingsvarianten worden uitgewerkt en op hun voor- en nadelen worden beoordeeld. De feitelijke invoering daarvan kan waarschijnlijk geleidelijk plaatsvinden in de komende jaren.

Werkgroepen

Om dit onderzoek te kunnen doen, worden er een waarschijnlijk een aantal werkgroepen opgericht om de voordelen en zorgpunten verder te verdiepen. Graag vullen we deze werkgroepen naast bestuursleden aan met betrokken leden van onze vereniging. Als je interesse hebt, laat ons dit weten. De volgende werkgroepen worden opgericht:

  • Bestuur en organisatie (samenstelling, structuur, commissies e.d.)
  • Financiën (inkomsten, uitgaven, contributie e.d.)
  • Technische commissie (team-indelingen, niveaus, structuur e.d.) / Locaties & Rooster

Openheid en tijdsdruk

De aanwezige leden (bijna een kwart van de vereniging), inclusief meerdere leden van de andere takken van sport binnen onze vereniging, onderkenden de analyse van de huidige situatie en de potentiële voordelen van de geschetste krachtenbundeling. Zij waardeerden de openheid van zaken in dit prille stadium, en dachten actief mee door het stellen van veel goede vragen. Het genoemde uitgangspunt om locaties, teams en tijden alleen te veranderen als daar een direct voordeel voor de teams behaald kan worden, en dan in onderling overleg, kon tevens rekenen op instemming.

Met name de competitieteams voelen de terugloop als directe bedreiging en zien graag voor deze situatie liever vandaag dan morgen een goede oplossing. Tegelijk werd ook de zorg uitgesproken over de consequenties voor DIO Beemte als omnivereniging. Het is belangrijk dat het overige aanbod niet in gevaar komt in de toekomst, niet financieel als ook niet op locatie.

Afsluiting

Volgens goede gewoonte werd de vergadering afgesloten met een gezellige borrel, waar uiteraard ook nog verder werd gesproken over de onderwerpen. Mooi te zien was dat ook tijdens de borrel de nodige oplossingen en belangrijke punten werden aangedragen. De eerste inventarisatie onder de volleyballende leden is ondertussen uitgestuurd. Mocht iemand deze mail nog niet hebben gehad, stuur dan een mail aan toekomst@diobeemte.nl om deze mail alsnog te ontvangen en om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling. Verder zullen we via de site en de nieuwsbrief alle leden geregeld op de hoogte houden van de vorderingen.

Enquête

Om jullie wensen nog verder en beter te kunnen behartigen willen we jullie vragen om de enquête in te vullen. Aangezien de focus (het pijnpunt) ligt op de volleybaltak hebben we twee verschillende enquêtes gemaakt. Eentje voor de volleyballers en eentje voor de niet volleyballers. Wij hopen dan ook dat zowel de volleyballers als de niet volleyballers de tijd zullen nemen om deze in te vullen en ons daarmee van de voor het onderzoek zo belangrijke informatie te voorzien. het invullen kost slechts een paar minuten van je tijd!! De enquêtes zijn online te vinden via het nieuwsbericht.

Klik hier voor de Competitie Volleybalenquête!

Klik hier voor de Recreanten Volleybalenquête!

Klik hier voor de enquête voor de andere leden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *